Integritetspolicy

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies i enlighet med Sleep Dream Pillow-policyn. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy. Användarvillkor

Allmänt

Den här webbplatsen innehåller allmän information om Sleep Dream Pillow och våra produkter och tjänster. Materialet på (och publikationerna på) denna webbplats är inte avsett att ge och utgör inte och omfattar inte råd i någon särskild fråga. De tillhandahålls endast för allmän information. Du bör inte agera eller avstå från att agera på grundval av något material som finns på (eller publikationer som tillhandahålls på) denna webbplats utan att söka lämplig professionell rådgivning.
Din användning av denna webbplats omfattas av dessa användarvillkor. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är tillgänglig utan några som helst representationer eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Sleep Dream Pillow gör inga utfästelser, garantier eller åtaganden om något av materialen eller något innehåll eller information på någon annan webbplats som hänvisas till eller nås via hypertextlänkar eller på annat sätt via denna webbplats ("webbplats från tredje part"). The Sleep Dream Pillow stöder eller godkänner inte innehållet på någon tredje parts webbplats, och The Sleep Dream Pillow har inte heller något ansvar i samband med någon tredje parts webbplats.

Begränsning av ansvar

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lag kan varken The Sleep Dream Pillow eller dess partners, medarbetare, konsulter, anställda, dotterbolag eller andra representanter hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med din användning av materialet eller någon form av utrustning eller tjänster som erbjuds via denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till indirekta eller följdförluster eller skador, förlust av data, inkomst, vinst eller möjlighet, förlust av eller skada på egendom och anspråk från tredje part) även om The Sleep Dream Pillow har informerats om möjligheten av sådana förluster eller skador eller om sådana förluster eller skador var rimligen förutsebara.

Uppgiftsskydd och integritet

Sleep Dream Pillow respekterar din rätt till integritet. Besökare uppmärksammas på att varje gång de besöker en webbplats kan två allmänna nivåer av information om besöket sparas. Den första nivån omfattar statistisk och annan analytisk information som samlas in på en aggregerad och icke individspecifik basis av alla webbläsare som besöker webbplatsen. Den andra nivån är personlig eller särskild information om en specifik besökare som medvetet väljer att lämna denna information.
Den statistiska och analytiska informationen ger allmän och inte individuellt specifik information om antalet personer som besöker denna webbplats, antalet personer som återvänder till denna webbplats, vilka sidor de besöker, var de befann sig innan de kom till denna webbplats och på vilken sida på webbplatsen de lämnade den. Denna information hjälper oss att övervaka trafiken på vår webbplats för att hantera webbplatsens kapacitet och effektivitet. Den hjälper oss också att förstå vilka delar av denna webbplats som är mest populära och att generellt bedöma användarnas beteende och egenskaper för att mäta intresset för och användningen av webbplatsens olika områden.

På den här webbplatsen kan du ha möjlighet att skicka information till oss, till exempel via "kontakta oss"-sidorna eller något annat område där du kan skicka e-post, begära broschyrer eller ge feedback. Genom att välja att delta i dessa kommer du att förse oss med viss personlig information om dig. Sleep Dream Pillow kommer endast att använda denna information för (i) de ändamål för vilka du har tillhandahållit den, (ii) verifiering och statistisk analys, och (iii) marknadsföring och administration.

Cookies

Vad är en kaka?

En cookie är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en webbplats server, och endast den servern kan hämta eller läsa innehållet i cookien. Varje cookie är unik för din webbläsare. Den innehåller vanligen viss anonym information, t.ex. en unik identifierare och webbplatsens namn samt några siffror och tal.

Hur kan jag kontrollera cookies?

De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra besökarens upplevelse genom att webbplatsen kan "komma ihåg" dig, antingen för den tid du besöker webbplatsen (med hjälp av en "sessionscookie") eller för återkommande besök (med hjälp av en "permanent cookie"). Cookies kan sättas av den webbplats du besöker ("förstapartscookies") eller av andra webbplatser som kör innehåll på den sida du tittar på ("tredjepartscookies").

Den här webbplatsen använder cookies; genom att fortsätta använda den här webbplatsen antar vi att du godkänner användningen av dem. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den meddelar dig när cookies skickas till den, eller så kan du vägra cookies helt och hållet. Du kan också radera cookies som redan har ställts in.

Tillgänglighet

Sleep Dream Pillow inser vikten av att se till att vår webbplats är tillgänglig för alla. Vi strävar efter att uppnå nivå Double-A med Web Accessibility Initiative (WAI).
Vänligen kontakta oss om du har några problem med tillgängligheten på den här webbplatsen.

Tillämplig lag

Irlands lagar ska styra detta rättsliga meddelande och dessa användarvillkor samt alla frågor som rör denna webbplats.

Policy för bevarande av registeruppgifter

Observera att The Sleep Dream Pillow lagrar register enligt vår policy för bevarande av registeruppgifter.

sv_SESwedish