Polityka prywatności

Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z polityką The Sleep Dream Pillow. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookies. Warunki użytkowania.

Ogólne

Niniejsza Strona Internetowa zawiera ogólne informacje na temat The Sleep Dream Pillow oraz naszych produktów lub usług. Materiały zawarte na (i publikacje dostarczone w ramach) tej Strony nie mają na celu zapewnienia i nie stanowią ani nie zawierają porad w żadnej konkretnej sprawie. Są one dostarczane wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych. Nie powinieneś działać lub powstrzymywać się od działania w oparciu o jakiekolwiek materiały zawarte na (lub publikacje dostarczone w ramach) tej Strony bez zasięgnięcia odpowiedniej porady specjalisty.
Korzystanie z niniejszej Witryny podlega niniejszym warunkom użytkowania. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków.

Oświadczenie

Niniejsza strona internetowa jest dostępna bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji; zarówno wyraźnych jak i dorozumianych. The Sleep Dream Pillow nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań dotyczących jakichkolwiek materiałów lub treści czy informacji na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, do której odnosi się ta strona lub do której można uzyskać dostęp poprzez link hipertekstowy lub w inny sposób poprzez tę stronę ("strona strony trzeciej"). The Sleep Dream Pillow nie popiera ani nie zatwierdza zawartości żadnej strony osób trzecich, ani też The Sleep Dream Pillow nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek stroną osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani The Sleep Dream Pillow, ani żadni partnerzy, współpracownicy, konsultanci, pracownicy, podmioty stowarzyszone lub inni ich przedstawiciele nie będą odpowiedzialni za straty lub szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z materiałów lub jakichkolwiek udogodnień lub usług oferowanych za pośrednictwem tej Strony (w tym, ale nie tylko, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, utratę danych, dochodu, zysku lub możliwości, utratę lub uszkodzenie mienia i roszczenia stron trzecich) nawet jeśli The Sleep Dream Pillow został poinformowany o możliwości takiej straty lub szkody lub taka strata lub szkoda była racjonalnie przewidywalna.

Oświadczenie o ochronie danych i prywatności

Poduszka Sen szanuje Twoje prawo do prywatności. Odwiedzający są informowani, że za każdym razem, gdy odwiedzają stronę internetową, mogą być zachowane dwa ogólne poziomy informacji o ich wizycie. Pierwszy poziom obejmuje informacje statystyczne i inne informacje analityczne zebrane w sposób zbiorczy i nieindywidualny w odniesieniu do wszystkich przeglądarek, które odwiedzają stronę. Drugi poziom to informacje osobiste lub specyficzne dla konkretnego odwiedzającego, który świadomie decyduje się na podanie tych informacji.
Informacje statystyczne i analityczne dostarczają ogólnych, a nie indywidualnie określonych informacji na temat liczby osób, które odwiedzają tę Witrynę; liczby osób, które powracają do tej witryny; stron, które odwiedzają; miejsca, w którym znajdowali się przed wejściem na tę witrynę oraz strony w witrynie, na której wyszli. Informacje te pomagają nam monitorować ruch na naszej Stronie, aby zarządzać jej pojemnością i wydajnością. Pomaga nam również zrozumieć, które części tej witryny są najbardziej popularne i ogólnie ocenić zachowanie i cechy użytkowników, aby zmierzyć zainteresowanie i wykorzystanie różnych obszarów witryny.

Za pośrednictwem tej Witryny możesz mieć możliwość wysyłania nam informacji, na przykład poprzez strony "kontakt z nami" lub inne obszary, w których możesz wysyłać e-maile, prosić o broszury lub przekazywać opinie. Decydując się na udział w tych działaniach, przekazujesz nam pewien poziom danych osobowych dotyczących Ciebie. Poduszka Sen będzie wykorzystywać te informacje tylko do (i) celów, dla których je podałeś; (ii) celów weryfikacji i analizy statystycznej; oraz (iii) celów marketingowych i administracyjnych.

Cookies

Co to jest ciasteczko?

Plik cookie jest prostym plikiem tekstowym przechowywanym na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwer strony internetowej i tylko ten serwer będzie w stanie pobrać lub odczytać zawartość tego pliku cookie. Każdy plik cookie jest unikalny dla Twojej przeglądarki internetowej. Zazwyczaj będzie zawierał pewne anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator i nazwa strony oraz kilka cyfr i liczb.

Jak mogę kontrolować pliki cookie?

Większość witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkowników, umożliwiając danej witrynie "zapamiętanie" użytkownika, albo na czas jego wizyty (przy użyciu "sesyjnych plików cookie"), albo przy kolejnych wizytach (przy użyciu "trwałych plików cookie"). Pliki cookie mogą być ustawione przez odwiedzaną stronę internetową ("pliki cookie pierwszej strony") lub mogą być ustawione przez inne strony internetowe, które uruchamiają zawartość przeglądanej strony ("pliki cookie trzeciej strony").

Ta Strona używa plików cookies; kontynuując korzystanie z tej Strony, zakładamy, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby powiadamiała Cię, gdy pliki cookie są do niej wysyłane, lub możesz całkowicie odrzucić pliki cookie. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione.

Dostępność

Poduszka Sen uznaje znaczenie zapewnienia, że nasza strona jest dostępna dla każdego. Staramy się osiągnąć poziom Double-A z Web Accessibility Initiative (WAI).
Prosimy o kontakt, jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z dostępnością tej strony.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej informacji prawnej i warunków użytkowania oraz wszelkich kwestii dotyczących tej Witryny jest prawo Irlandii.

Polityka przechowywania zapisów

Informujemy, że The Sleep Dream Pillow przechowuje zapisy zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

pl_PLPolish